PROFİL

Sürdürülebilir bir değer yaratmak

 

Omurga Yapı, her yönüyle sürdürülebilir değer yaratmayı ön planda tutan bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir. Tüm yatırımlarını pazar dinamikleri ve ihtiyaçları konusunda yapmış olduğu detaylı araştırmalar doğrultusunda gerçekleştirir. Finansal yapısı hem güçlü, hem gerçekçi projeksiyonlar üzerine kurulu projeler üretir ve geliştirir. Şehrin kendiliğinden oluşmuş çok katmanlı ve düzensiz mimari yapısını bilinçli bir sisteme oturtarak, şehirden esinlenen yeni bir mimari dil yaratmayı hedefler.

 

Profesyonellerden oluşan bir ekip çalışması

 

Omurga Yapı’nın arkasında, teknik alanlarda eğitim almış; emlak, inşaat, finansman ve yeni ekonomi konusunda başarılara imza atmış profesyonellerden oluşan bir ekip vardır. Ekip, projelerini, konsept çalışmasından uygulamaya, piyasa araştırmasından pazarlamaya ve bina yönetimine kadar, bütün olarak ele alan bir yaklaşıma sahiptir.

 

İnsana saygılı projeler üretmek

 

Omurga Yapı, hayattan herkesin eşit pay alabilmesi adına, dünyaya, ülkemize ve insana saygılı projeler üretmeyi hedefler. Yatırımcı, kullanıcı ve arsa sahibi gibi sektör katılımcıları için güvenilir bir duruş sergiler.

 

İştiraklerimiz

 

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

www.omurgacap.com

btn
x